top of page

Úklid výrobních hal

Úklid výrobních hal je úkol, který nelze podcenit. To je jeden ze základních prvků fungování každého podniku. Úspěch celého výrobního procesu závisí na tom, jak je prováděn. Je třeba také zohlednit účel dané výrobní haly a přizpůsobit tomu vhodný způsob čištění. Jak na úklid výrobních hal?Proč je čistota ve výrobních halách tak důležitá?

V mnoha odvětvích po ukončení technologického procesu přichází na řadu odstranění nečistot, jako je prach, mastnota nebo jiné nečistoty. Stroje a zařízení zapojené do výroby vyžadují důkladné čištění. Přeskočení této fáze může způsobit, že zařízení v hale bude po nějaké době méně účinné a více poruchové. Zákon také ukládá majitelům firem povinnost udržovat pořádek a hygienu na nejvyšší úrovni. Nesmí se zapomínat ani na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Plnění jejich povinností bude efektivnější v čistém prostředí. Proto byste měli k tématu úklidu výrobních hal přistupovat profesionálně.


Způsoby čištění výrobních hal

Čištění výrobních hal může být suché nebo mokré a toto je nejobecnější dělení metod čištění. Každý z nich vyžaduje použití jiného typu čisticího stroje. Je třeba si uvědomit, že výrobní haly jsou obvykle velké plochy. Jejich čištění tradičním způsobem je časově náročné a velmi často nemožné. Vzhledem k charakteru práce jsou zde potřeba profesionální čisticí prostředky a přístroje, které úklid urychlí. Mezi nejoblíbenější úklidové činnosti patří zametání, kartáčování, pěnění, čištění vodou pod tlakem nebo s použitím suché pěny. Pokud však jde o stroje, ve výrobních halách jsou zametací stroje (lze je použít uvnitř i vně haly) a průmyslové vysavače (fungují na sucho i za mokra, dokážou oddělit kapaliny). Výrobní haly využívají i myčky a parní stroje, jejichž výhodou je, že se dostane do těžko dostupných míst a vyčistí je.Comentarios


BLOG

bottom of page