top of page

Jak na úklid po rekonstukcí

Stavba či rekonstrukce domu vyžaduje spoustu peněz a času v každé fázi. Během prací vzniká hora odpadu, který je nutné ze stavby zlikvidovat. Je to jeden z posledních kroků během stavby, a proto vyžaduje dobré plánování. Úklidové práce připravují plochu pro finální úpravu, tedy zřízení zahrady nebo zřízení příjezdové cesty. Nemovitost díky nim získává estetický vzhled.Základem je plánování

Provádění úklidových prací po stavbě či rekonstrukci domu vyžaduje téměř tolik energie jako samotná stavba. Písek, suť a další odpad by měly být z pozemku odstraněny. Po dokončení se obvykle zahajují různé druhy zemních prací, včetně výkopu pro instalaci. Stavební firmy úklidové práce většinou nenabízejí, takže se o likvidaci odpadu musíte postarat sami nebo si najmout jiného poskytovatele služeb. Staveniště by mělo být pro zemní práce pečlivě připraveno. Proto se vyplatí začít s úklidovými pracemi již během stavby.


Úklid během stavebních prací

Stavba domu nebo průmyslové haly obnáší velmi vysoké náklady a každá koruna se počítá. Drobné chyby, opomenutí, špína, úlomky, nepozorované škrábance mohou vést ke vzniku dodatečných nákladů. Proto se vyplatí udržovat na staveništi pořádek od samého začátku, protože tím lze zajistit, že nevzniknou žádné další náklady na opravu zanedbání.

Nedostatek koordinace může generovat dodatečné náklady v důsledku opětovného znečištění. K tomu potřebujete supervizora, který bude tyto práce nejen koordinovat, ale také průběžně rozdělovat úkoly, vybírat chemikálie a zařízení na odstraňování různých nečistot. Kompletní úklid po dokončení stavebních prací vás bude stát nejen spoustu energie, ale i času.


Úklid po stavbě či rekonstrukci

Rekonstrukce jsou především práce na stávajících prvcích – malování stěn, jejich vybourání, omítky, výměna osvětlení či elektroinstalace. Proto prach, zbytky barev nebo kousky omítky či suti dělají z nepořádku maximum. Úklid po stavbě je zase o tolik náročnější, protože kromě nepořádku uvnitř budovy je mnoho zbytků venku, kolem pozemku. Suť, polystyren, desky, beton, zemina – to je jen část odpadu, se kterým si můžeme poradit. Likvidace suti i jiného objemného nebo stavebního odpadu musí být řádně organizována. Úklid uvnitř by měl začínat od nejvyšších pater, protože prach a nečistoty se nebudou dostávat do uklízených místností. Začínáme stropem a lampami, stěnami a končíme okny a podlahami.


Comments


BLOG

bottom of page