top of page

Co je hygienický plán pro profesionální úklid?

Hygienický plán pro profesionální úklid mnoho lidí chápe jako zákonem danou nutnost a není příliš oblíbený. Vytváří tyto plány pak bez jakéhokoliv uvažování a pokud možno co nejrychleji.

Výsledkem takovéto ukvapené práce je univerzální plán, který byl vytvořen na základě nějakého předtištěného formuláře. Tyto vzorové plány jsou však špatnou volbou. Většinou neřeší specifika daného provozu, včetně některých speciálních povrchů, které vyžadují jinou péči nebo na nich smí být použity jen určité čistící přípravky. Hygienický plán pro profesionální úklid je nástroj, který pracovníkům řekne co a jak mají uklízet. Pro firmy, které si úklidovou službu objednají, je to pak určitá kontrola kvality objednané služby.Profesionální úklid znamená především dokonalý systém

Profesionální úklid zahrnuje především hygienické plány. Ty představují komplexní informace o površích, používaných čistících prostředcích, také o frekvenci úklidu. Tyto informace musí být vytvořeny každému provozu přímo na míru. Existují již předem dané hygienické plány pro profesionální úklid určitých oblastí jako jsou školy, úřady, nemocnice, hotely. Mnoho firem zabývajících se dodávkami čistící chemie mají tyto plány často již předem připraveny a v případě zájmu je uzpůsobí na míru konkrétní firmě.

Zákazníci mají o tyto plány pro profesionální úklid zájem. Problém však nastane ve chvíli, kdy tento precizně zpracovaný plán objednaná úklidová firma nevyužívá a používá neprofesionální, levné čistící prostředky, často určené pro běžnou domácnost.

Při sestavování hygienického plánu pro konkrétní provoz se musí brát v potaz: typy podlah a obkladů, typy ostatních čištěných ploch nebo frekvenci úklidu a mnoho dalšího. Hygienické plány jsou přitom zpracovávány zvlášť pro každý prostor - například koupelny, WC, kanceláře, výrobna,... Profesionálně zpracovaný plán se stane uceleným programem, který je skutečně funkční, je však nutné jej dodržovat.Comments


BLOG

bottom of page