top of page

DEZINFEKCE PROSTOR OZONEM

Dezinfekce prostor ozonem Brno
a Brno-venkov

V současné době je čistota a hygiena nejen otázkou pohody, ale i bezpečnosti. Naše firma poskytuje komplexní řešení v oblasti dezinfekce a sanitace prostor pro domácnosti, kanceláře, veřejné instituce a další prostory. S použitím nejmodernějších technologií a postupů vám zaručujeme nejvyšší standardy čistoty a bezpečnosti.

Nabízíme dezinfekci ozonem v lokalitě Brno a Brno-venkov.

Nechte přinést do vašich prostor nový rozměr čistoty. Protože čisté prostředí znamená zdravý život.

dezinfekce-prostor-ozonem.jpg

Ceník Dezinfekce prostor ozonem

Dezinfekce prostor ozonem (firmy)

Kč/m³ 

Dezinfekce prostor ozonem (domácnosti)

od 400 Kč/pokoj

Ceník dopravy

Jednorázové dopravné - Brno

350 Kč 

Dopravné mimo Brno

25 Kč/km

Jak probíhá Dezinfekce prostor ozonem

Kopie návrhu Bez názvu (1).png

Ozon je nejdokonalejší dezinfekční činidlo. Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky. 

 • Dezinfekce ozonem je nejen nejúčinnější, ale i přírodní a ekologická.

 • Proti ozónu není odolná žádná bakterie či vir.

 • Jednou z jeho výhod je, že se dostane do každého koutu včetně těžko dostupných míst.

 • Díky velmi vysoké oxidační schopnosti ozón rozbíjí buněčné stěny virů a bakterií a proto dokonale dezinfikuje a likviduje veškeré viry, bakterie, plísně a jejich spory.

 • Ozón je pro člověka i zvířata jedovatý, je proto dobré přenechat jeho aplikaci profesionálům, kteří postupují s nejvyšší opatrností.

 • Používáme velmi výkonný generátor ozónu, který lze použít jak v budovách, tak ve vozidlech. 

Realizace:

 • Dezinfekce rodinných domů, bytových domů, bytů, garáží, sklepů.

 • Dezinfekce veřejných budov, úřadů, kanceláří, obchodů, skladovacích prostor.

 • Dezinfekce zdravotnických zařízení, ordinací lékařů, čekáren.

 • Dezinfekce pensionů, hotelů, wellness, sauny, toalet.

 • Dezinfekce osobních automobilů, autobusů, tramvají, trolejbusů, dodávek, nákladních automobilů.

Dezinfekce prostor ozónem je účinná a moderní metoda, která se v posledních letech stala populární díky své efektivitě a šetrnosti k životnímu prostředí. Proces dezinfekce ozónem probíhá následovně:

 1. Příprava prostoru:

  • Před zahájením dezinfekce je nutné prostor řádně připravit. To zahrnuje odstranění osob, zvířat a citlivých rostlin z prostoru, protože ozón může být pro ně škodlivý.

  • Dále je důležité odstranit nebo chránit citlivé materiály, jako jsou elektronické přístroje, některé plasty a gumové materiály, které mohou být ozónem poškozeny.

 2. Generování ozónu:

  • V prostoru se rozmístí ozonové generátory, které transformují kyslík (O2) z okolního vzduchu na ozón (O3). Tento proces se provádí elektrickým výbojem.

  • Ozonové generátory se nastaví tak, aby vytvořily dostatečné množství ozónu pro účinnou dezinfekci daného prostoru. Množství ozónu závisí na velikosti a charakteru prostoru.

 3. Dezinfekční fáze:

  • Ozón se uvolňuje do prostoru a rozšíří se po celé jeho ploše. Jeho vysoká oxidační schopnost umožňuje efektivně zneškodnit mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a odstraňuje i pachy.

  • Doba, po kterou musí ozón působit, se liší podle velikosti prostoru a stupně znečištění. Obvykle se pohybuje od několika minut do několika hodin.

 4. Ventilace a odstranění ozónu:

  • Po dokončení dezinfekce je důležité prostor důkladně vyvětrat, aby se odstranil veškerý ozón. Ozón se relativně rychle rozpadá zpět na kyslík, ale pro jistotu je nutné prostor ventilovat a zajistit, že je opět bezpečný pro vstup lidí a zvířat.

  • Proces ventilace by měl být monitorován pomocí ozonového monitoru, aby se zajistilo, že koncentrace ozónu v prostoru klesla na bezpečnou úroveň.

 5. Kontrola a dokončení:

  • Po ventilaci je prováděna kontrola prostoru, zda je bezpečný a zda byla dezinfekce úspěšná.

  • Následně je prostor připraven k opětovnému využití.

Dezinfekce ozónem je efektivní a ekologická metoda, ale vyžaduje odborné znalosti a opatrnost, aby byla prováděna bezpečně a efektivně.

Více o dezinfekci prostor se dočtete i na našem blogu. 

Naši klienti

Snímek obrazovky 2021-03-15 v 11.06.19.
Snímek obrazovky 2021-03-15 v 11.06.31.
bottom of page